Impressie bibliotheek overdag
Impressie bibliotheek 's nachts

Bibliotheek

Status: start bouw maart 2018

Bibliotheek, Gemeentearchief, parkeergarage en fietsenstalling

Na een uitgebreid onderzoek van verschillende locaties blijkt de huidige locatie van het Aargebouw een uitermate geschikte plek voor de nieuwe centrumbibliotheek in combinatie met het Gemeentearchief, een (inpandige) fietsenstalling en parkeren op de hoger gelegen verdiepingen. 

De uiteindelijke indeling van het gebouw is al grotendeels af, ook hoe het eruit gaat zien.

De parkeergarage zal aan gaan sluiten op het huidige parkeerdek op de Aarhof. Door de vloeren van de parkeergarage licht hellend te maken is het niet nodig tussen verdiepingen aparte hellingbanen te maken. Hiermee wordt in de parkeergarage ruimte bespaard.

Het bestemmingsplan voorziet al in bebouwing op deze plek. De locatie is eigendom van de gemeente dit draagt bij aan de snelle realisatie van het nieuwe gebouw. Ook zorgt de mogelijkheid om op verdieping te parkeren er voor dat bebouwing van het Aarplein mogelijk wordt.

Met de keuze voor nieuwbouw kan het gebouw zo worden vormgegeven dat het aansluit op de wensen van de verschillende gebruikers.  Daarmee faciliteert de bebouwing de toekomst van de bibliotheek, die immers gericht is op ontmoeting, educatie, lezen, mediawijsheid, informatie en talentontwikkeling voor alle Alphenaren. Ondersteunende dag-horeca maakt deel uit van het programma.