Bereikbaarheid

Omleidingsroute en bereikbaarheid vanaf maart 2016

23-02-2016

Door verschillende werkzaamheden in het gebied is de omleidingsroute langs de Oude Rijn steeds moeilijker bereikbaar, daarom wordt deze looproute vanaf de eerste week van maart aangepast. Zo starten de sloopwerkzaamheden van het bouwblok Rijnzijde-Noord, zal de brug over de Kromme Aar op korte termijn worden gesloopt en starten er bouwwerkzaamheden in de Triangel.

Om te zorgen dat lopend en fietsend verkeer zo goed mogelijk het gebied kan bereiken worden er verschillende loop- en fietsroutes gemaakt. In de Hooftstraat en nabij de uitgang van de Aarhof zullen lichtkranten komen met de actuele omleidingsroutes en informatie. Ook komen er omleidingsborden en worden er duidelijke symbolen op de straat gemaakt om de looproutes aan te duiden.

Het omlopen wordt zo veel mogelijk beperkt door het maken van een voetgangersroute via de Groen van Prinstererstraat en de Vest. Hierbij is er speciale aandacht voor de kruising met de Thorbeckestraat omdat deze ook gebruikt wordt door het bouwverkeer. De Groen van Prinstererstraat blijft voor de bewoners ook met de auto bereikbaar. Voor fietsers geldt dat deze gebruik kunnen maken van de huidige route via de Ortolaanstraat.

terug

Aanmelden nieuwsbrief