Werkzaamheden

Sloopplanning en volgorde

27-08-2014

De daadwerkelijke start van de sloop staat gepland op maandag 29 september. Wat het eerst gesloopt wordt is het Thorbeckegebouw, de bebouwing rond het Nutsgebouw en de Rijnzijde-Zuid (Hooftstraat 1 t/m 45). Bij de aanbesteding van de sloop zijn verschillende aspecten meegenomen. Voorbeelden zijn het

handhaven van de bereikbaarheid van het gebied tijdens de sloop. Zo moet de verbinding tussen de Van Mandersloostraat en de Hooftstraat beschikbaar blijven. Ook bebording voor fietsers, wandelaars en auto’s is belangrijk. Op het gebied van duurzaamheid is gevraagd om aan te geven welke transportmiddelen worden ingezet, hoe de logistiek verloopt en wat de beoogde herbestemming van de sloopmaterialen is.

terug

Aanmelden nieuwsbrief