Laatste Nieuws

Proefopstelling weekmarkt

04-04-2013

Maandag 8 april is het westelijke gedeelte van het Aarplein afgesloten tussen 7:30 en 12:00 uur. Tijdens deze ochtend wordt er met de weekmarkt een proefopstelling gedaan om te onderzoeken of, en zo ja hoe, de weekmarkt het best past op de tijdelijke locatie. Voordat de herontwikkeling van het Thorbeckeplein van start kan gaan moet de weekmarkt naar een andere geschikte locatie.

Met de marktcommissie van de weekmarkt Thorbeckeplein en de  andere belanghebbenden is overleg gevoerd om een geschikte tijdelijke locatie voor  de zaterdag-weekmarkt te vinden. Er moet namelijk ook met de winkeliers, fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer en de bereikbaarheid voor nooddiensten rekening gehouden worden.

Vooralsnog lijkt het Aarplein-west de meest geschikte locatie. Nadat de proefopstelling van de weekmarkt is gemaakt kan een definitief voorstel aan het college worden voorgelegd.

terug

Aanmelden nieuwsbrief