Laatste Nieuws

Welstandscriteria Thorbeckeplein e.o. ter inzage

27-02-2013

Voor de verdere uitwerking van de herontwikkeling van het Thorbeckeplein en omgeving is een toetsingskader nodig. Om dit kader aan te laten sluiten bij de wensen voor een gebied waarin de menselijke maat en een mix van functies centraal staan, is een aanpassing in de welstandsnota nodig. De welstandscriteria liggen nu ter inzage.

Uitwerkingsplan en Welstandscriteria

Voor de uitwerking van het gebied heeft coördinerend architect, Jos van Eldonk, de reeds bestaande beelddocumenten geïntegreerd en voor het Thorbeckeplein en haar directe omgeving nader uitgewerkt tot een nieuw ruimtelijk kader: ‘het Uitwerkingsplan en Welstandscriteria’. In dit uitwerkingsplan zijn ook de aangepaste welstandscriteria voor het Thorbeckeplein e.o. opgesteld die het kader bieden voor de toetsing. Aan de raad is voorgesteld de aangepaste welstandscriteria voor dit gebied vast te stellen als vervanging voor de criteria in de Welstandsnota.

Ter inzage

De Welstandscriteria Thorbeckeplein e.o.  ligt van 27 februari tot en met 13 maart 2013, gedurende 2 weken, voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis. De Welstandscriteria Thorbeckeplein e.o. zijn ook in te zien via de gemeentelijke website. Via deze link kunt u het inzien

http://91.230.245.153/Gemeente/Publicaties/Bekendmakingen/2012/Welstandscriteria_Thorbeckeplein_e_o

Inspraak

Gedurende voornoemde termijn kan door ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden schriftelijk een gemotiveerde inspraakreactie conform de facultatieve inspraakprocedure, zoals beschreven in de Inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2006, worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn.

Vragen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van Rosmalen, Projectmanager Stadshart bij de afdeling Stedelijke Projecten, te bereiken op telefoonnummer 0172 – 465 795 of via pbsh@aadr.nl.

terug

Aanmelden nieuwsbrief