Laatste Nieuws

Middeleeuwse resten onder het Aarplein?

05-04-2017

In april graven archeologen in het Aarplein in Alphen aan den Rijn. Welke geheimen uit de Middeleeuwen liggen daar nog verborgen? Aardewerk en metaal? Geld? Huizen? Kom op woensdag 19 april naar de markt op het Aarplein. Er staat dan een marktkraam van de archeologen tussen de markt en de voormalige Joodse Begraafplaats. De archeologen laten daar tussen 13.00 en 15.00 uur zien wat ze tot nu toe hebben gevonden en vertellen hierover.

Waarom graven ze in het Aarplein?

De werkzaamheden voor de vernieuwing van Stadshart Lage Zijde verschuiven naar de Leeuwerikstraat en het Aarplein. Voordat de werkzaamheden starten, voert het archeologisch adviesbureau IDDS Archeologie onderzoek uit.

Hoe pakken ze het archeologisch onderzoek aan?

De archeologen graven eerst een aantal sleuven om te kijken of er ook echt archeologisch resten aanwezig zijn. Als dat zo is, dan voeren ze aanvullend onderzoek uit.
Het grootste deel van het proefsleuvenonderzoek is ten zuiden van de Kromme Aar, direct langs het water en op een gedeelte van de parkeerplaats. In de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd woonden er namelijk mensen langs het water (tussen 1200 – 1900 na Christus). De archeologen verwachten veel resten te vinden. Denk aan funderingen van huizen, vloeren, kelders en gebruiksvoorwerpen van aardewerk en metaal.

Nóg oudere resten

Ter hoogte van de parkeerplaats liggen er onder de grond waarschijnlijk nóg oudere resten uit de Bronstijd (3000 - 800 voor Christus) en IJzertijd (800 - 15 voor Christus). Sporen uit die tijd bestaan voornamelijk uit greppels, paalkuilen en waterputten. De voorwerpen die mensen toen gebruikten zijn gemaakt van been, aardewerk en metaal.

Een oude historische boerderij

Uit onderzoek naar historische kaarten verwachten de archeologen dat er tussen de Lijsterlaan en het Aarplein resten van een oude boerderij onder de grond liggen, ten noorden van de Kromme Aar. Daarom wordt ook hier de bodem onderzocht met proefsleuven.

 

terug

Aanmelden nieuwsbrief