Laatste Nieuws

Start asbestsanering en sloop portiekwoningen Lage Zijde

23-02-2017

Vanaf vrijdag 24 februari gaat de sloop van de zeven appartementsgebouwen in het gebied rond de Thorbeckestraat van start. Vrijdag wordt het sloopterrein ingericht. Hiervoor worden hekken geplaatst en wordt een tijdelijke toegangsweg tot het sloopterrein aangelegd. De sloop zal in twee fasen worden uitgevoerd (zie afbeelding).

Fase 1 Nadat het terrein is ingericht start sloopbedrijf Vlasman met de asbestsanering in de woonblokken 6 en 7. Dit zijn de woningen aan de Nachtegaalstraat. Naar verwachting nemen deze saneringswerkzaamheden 4 á 5 weken in beslag. Nadat de gebouwen asbestvrij zijn gemaakt, begint de leegsloop en gaan de woningen tegen de vlakte. De sloop van blok 6 en 7 zal voor 1 mei afgerond zijn. Aansluitend worden de volgende blokken aangepakt. Voor 22 mei zullen de woonblokken 3, 4 en 5 omvergehaald zijn en is fase 1 voltooid.
 
 

Fase 2 Daaropvolgend gaat fase 2 van start. De resterende woonblokken 1 en 2 aan de Leeuwerikstraat worden dan gesaneerd en gesloopt. De sloop van de laatste blokken zal voor 13 juli zijn afgerond.

 

terug

Aanmelden nieuwsbrief