Laatste Nieuws

Meer en nieuwe bomen aan de Lage Zijde

20-02-2017

Voor de herinrichting van het Stadshart Lage Zijde in Alphen aan den Rijn komen er in de toekomst meer en nieuwe bomen. Maar eerst is het nodig om ruimte te maken voor de bebouwing en nieuwe infrastructuur. Daarom zijn de huidige bomen in de omgeving van het water de Kromme Aar beoordeeld op kwaliteit, levensverwachting, gebreken, toekomstige inrichting en groeiplaatsomstandigheden. Dit om een beeld te krijgen van de huidige situatie en hoe de groenstructuur in de toekomst het beste kan worden ingevuld.

Eerst bomen kappen

In eerste instantie moet een aantal bomen gekapt worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Het kappen van deze bomen start volgende week. Zo worden bomen gekapt  tegenover het Thorbeckegebouw op de Vest. Hier komt de voorbelasting voor de nieuwe Vestbrug. Ook een aantal bomen in de Leeuwerikstraat en in de Bloemhofstraat (ten noorden van de Kromme Aar) wordt gekapt om het terrein bouwrijp te maken en/of werkzaamheden aan kabels en leidingen uit te voeren.

Beoordeling bomen

Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal essen in verminderde conditie te zijn door onder andere de essentaksterfte. Verder zijn onder de onderzochte bomen verscheidene afwijkingen geconstateerd, zoals dood hout, parasitaire zwamaantasting en bestratingsopdruk. Door de bomen te kappen worden werkzaamheden aan de openbare ruimte mogelijk gemaakt. De bomen worden te zijner tijd vervangen door nieuwe, gezonde bomen. In onderstaande afbeelding ziet u een impressie van de nieuwe inrichting.

Vergroening

Afgelopen december zijn de eerste bomen al geplant aan de Rijnkade. Daarmee ging de vergroening van het centrum van start. Door meer bomen te planten verbetert het leefklimaat in de gemeente en wordt de binnenstad aantrekkelijker.

 

terug

Aanmelden nieuwsbrief