Laatste Nieuws

ACAS zorgt voor evenementen aan de Lage Zijde

16-07-2014

De gemeenteraad heeft vorig jaar een budget beschikbaar gesteld voor projecten ter compensatie van hinder en ter promotie van de herontwikkeling van het Stadshart Lage Zijde. Iedere inwoner of organisatie uit de gemeente Alphen aan den Rijn kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van een dergelijk project. Hiertoe kan een voorstel worden ingediend bij een hiervoor ingestelde commissie: de Advies Commissie Activiteiten Stadshart (ACAS). Juist tijdens de sloop- en bouwperiode is behoefte aan projecten die de hinder beperken of compenseren.

Elk ingediend voorstel wordt beoordeeld door de ACAS waarna deze het college adviseert welke projecten budget toe te kennen. De projecten waaraan budget toegekend is en uitgevoerd worden tussen nu en de start van de sloop eind september zijn;

  • de Oldtimerdag. Dit jaar vindt de Oldtimerdag plaats op zaterdag 13 september. Net als voorgaande jaren is er van alles te beleven op het gebied van klassieke auto’s tijdens de grootste Oldtimerdag van Nederland. Bijzonder zijn de themapleinen en -straten: de Hooftstraat als Route66, het Thorbeckeplein als Militairplein en het Rijnplein als Brandweerplein. De ACAS heeft subsidie toegekend voor het onderdeel dat betrekking heeft op het afscheid van het Thorbeckeplein.
  • Het DAT Straatmuzikantenfestival vindt plaats op zaterdag 20 september. Op deze dag zullen muzikanten strijden om de enige echte 'Beste straatmuzikant van Alphen aan den Rijn 2014' bokaal, de bijbehorende titel en een dag studiotijd inclusief afmastering bij Art of Sound Studio’s. De muzikanten zullen van 12.00 tot 16.00 uur hun muziek door de straten laten klinken. De jury zal bestaan uit een publieksjury en een deskundige jury. Ook onder de deelnemende publieksjuryleden zullen prijzen worden verloot. 

De Stenen Actie van Bureau Toob is ook een toegekend project. Het omvat het verkopen van de  keien van het Thorbeckeplein en deze met een gegraveerde tekst  weer terugplaatsen in het Stadshart Lage Zijde. Omdat er pas na het definitieve ontwerp van de omgeving bepaald kan worden waar de stenen hun plek kunnen krijgen, is dit project voorlopig uitgesteld. 

Het beschikbaar gestelde budget is in het verleden al diverse malen ingezet: bijvoorbeeld voor de muurschildering op de zijgevel van de flat Leeuwerikstraat door VijfB. Doel van dit project is om de uitstraling van de omgeving te verbeteren en hiermee verloedering tegen te gaan. Een ander voorbeeld is de door de Stichting Muziekfabriek georganiseerde Uitmarkt op het plein voor de bibliotheek die in september verleden jaar plaatsvond.

De Oldtimerdag 2013 kreeg een bijdrage ten behoeve van de inrichting van een militair themaplein op het Thorbeckeplein. Hiernaast kreeg ook het culturele initiatief van stichting Sta-Art ‘Tussen Rijn en Plein’ een financiële bijdrage. Op basis van een plattegrond van het  toekomstige Thorbeckeplein hebben 130 bij de Sta-Art aangesloten kunstenaars dit project naar eigen inzicht verder uitgebouwd. Ook het Stadsstrand op het Thorbeckeplein vorige zomerwerd gerealiseerd met een subsidie vanuit de ACAS. Subsidie is ook gegeven aan het project Raamspraak. Dit project omvatte interactieve schermen in de etalage van het voormalige Carla’s Koffiesalon waarbij passanten door hun bewegingen de beelden op de schermen konden besturen.

Onlangs is in de etalages van datzelfde pand de fototentoonstelling ‘Alphen Kiekt’ geopend. Deze tentoonstelling heeft als thema ‘125 jaar Lage Zijde’. De opening werd voorafgegaan door een heerlijk ontbijt (‘Kriek’) op kunstzinnige ontbijtbordjes in de Doorloop. Beide projecten zijn georganiseerd door de Muziekfabriek en ontvingen een financiële bijdrage vanuit de ACAS. De fototentoonstelling is nog te bezichtigen tot eind september.

Mocht u een goed idee hebben voor het Stadshart Lage Zijde? Neem dan contact op met de Adviescommissie Activiteiten Stadshart of projectteam Stadshart Lage Zijde via pbsh@alphenaandenrijn.nl voor extra informatie en voorwaarden.

terug

Aanmelden nieuwsbrief