Laatste Nieuws

Onderzoek aan kade Kromme Aar

12-06-2014

Op donderdag 12 juni 2014 zijn de kades langs de Kromme Aar onderzocht door duikers. Het onderzoek is gedaan vooruitlopend op de sloop en werkzaamheden aan de Lage Zijde.

Omdat de Kromme Aar verbreed wordt aan de noordkant, richt het onderzoek zich vooral op de zuidkant van de Kromme Aar. Het onderzoek is bedoeld om na te gaan, of en in welke mate onderhoud moet plaatsvinden aan de kades. De verschillende funderingen van de kades  zijn in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat onder een gedeelte van de kade houten palen staan, deze zijn onderzocht en er zijn monsters genomen. Ook zijn stalen damwanden aangetroffen, hiervan is de dikte van het staal gemeten. Een gedeelte van de kade rust op beton.

De gevonden resultaten benadrukken het nut tot het doen van onderzoek ter plaatse. Gebleken is dat de oorspronkelijke tekeningen niet precies de huidige situatie weergeven.

Als het onderzoek van de kades is afgerond, volgt advies over het onderhoud en aanpassingen aan de kades die moet plaatsvinden. Het streven is om het onderhoud aan de kades mee te kunnen nemen in de verbreding van de Aar.

terug

Aanmelden nieuwsbrief