Laatste Nieuws

Batwoman

13-12-2013

Het Projectteam Stadshart bekommert zich ook om de flora en fauna in het plangebied; met de sloop van het hofje aan de Aarkade is gezorgd voor vervangende woonruimte voor vleermuizen. Er zijn 11 vleermuiskasten opgehangen op verschillende plekken in het gebied Lage Zijde: op het dakterras van het Aargebouw en aan gevels van flatgebouwen aan de Leeuwerikstraat en Nachtegaalstraat.

Bureau Waardenburg monitoort sinds 2012 deze kasten op aanwezigheid van vleermuizen. Daarbij wordt gekeken of de maatregel effectief is en of bijsturing nodig is. De controleronde eind november 2013 heeft in elk geval vijf winterslapende vleermuizen opgeleverd in drie kasten. 

terug

Aanmelden nieuwsbrief