Laatste Nieuws

Minder winkels en lokale binding aan de Lage Zijde

01-11-2013

Dat zijn de kaders waarbinnen het programma van het Thorbeckeplein en omgeving verder wordt uitgewerkt in de komende maanden. Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober heeft de raad op voorstel van het college besloten dat in deze uitwerking ook aandacht moet zijn voor de inbreng die is opgehaald uit het participatietraject van de afgelopen periode, evenals de ideeën aangebracht door andere partijen. Bij de uitwerking worden de financiële consequenties, de gevolgen voor de parkeerbehoefte en de parkeerexploitatie meegenomen.

Het zal aan het nieuwe college en raad zijn om te besluiten over de uitwerking waaraan nu gewerkt wordt.

Geen tijdelijke invulling met park of parkeren

De raad heeft besloten om niet op korte termijn te slopen aan het Thorbeckeplein. Dit had het college aan de raad voorgesteld om zo de kwalitatieve achteruitgang van het gebied te stoppen. De winkelruimte van de panden langs de Rijn en aan de noordzijde van hat Thorbeckeplein moeten op tijdelijk worden gevuld. Hoe dit precies gaat gebeuren en door wie zal nader worden uitgewerkt.  

 

terug

Aanmelden nieuwsbrief