Laatste Nieuws

Archeologisch onderzoek Nachtegaalstraat

13-09-2013

In het voorjaar van 2014 start WonenCentraal  met de nieuwbouw van appartementen  aan de Nachtegaalstraat. Voorafgaand hieraan heeft op 12 en 13 september  archeologisch onderzoek plaatsgevonden ter hoogte van de hoek van de Nachtegaalstraat met de Wielewaalstraat. Het onderzoek werd uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau geholpen door vrijwilligers van AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland).Voor dit onderzoek zijn een aantal proefsleuven aangebracht.

Op basis van een eerder uitgevoerd inventariserend archeologisch onderzoek voor het plangebied Lage Zijde is naar voren gekomen dat in de 17e  eeuw mogelijk op deze plek een boerderij heeft gestaan.

Het proefsleuven onderzoek moest aantonen of resten terug zijn te vinden van de voormalige bewoning hier. Uit de eerste resultaten is nog niet met zekerheid te zeggen of er ook daadwerkelijk bewoning is aangetroffen. We houden u op de hoogte.

terug

Aanmelden nieuwsbrief