Privacy & cookiebeleid

De Gemeente Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Wij zullen uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en eventueel actie ondernemen.

E-mail
Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, wordt dit behandeld conform onze richtlijnen afhandeling e-mail. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij doen er alles aan om deze website voor iedereen toegankelijk te maken en houden.

Auteursrecht
De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het auteursrecht op de via deze internetsite gepubliceerde informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente Alphen aan den Rijn openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. U mag informatie citeren met bronvermelding.

 

Gemeentelijke regelgeving
Via stadshartlagezijde.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten via stadshartlagezijde.nl geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst geldt de gedrukte tekst.

Richtlijnen afhandeling e-mail
In het e-mail protocol vindt u de gedragsregels die gelden bij de behandeling van e-mail. Belangrijk is dat er geen persoonlijke of afdelings e-mails meer mogen worden gebruikt in correspondentie of andere vormen van communicatie met de burger, bedrijven en instellingen.

De persoonlijke e-mailondertekening beperken we zoveel mogelijk tot gebruik voor intern e-mail-verkeer en voor communicatie met (vaste) relaties.

In de communicatie met de burger werken we vanaf nu altijd met het centrale e-mailadres pbsh@alphenaandenrijn.nl. Alleen in overleg met Communicatie mag daarvan worden afgeweken (bijvoorbeeld als het Servicecentrum de daaruit voortvloeiende vragen niet kan afhandelen).

 

Cookies
Sinds juni 2012 is de nieuwe Wet Telecom in werking getreden. Door deze wet is iedere website verplicht u te informeren over het feit of ze cookies plaatsen en moeten u om toestemming vragen daarvoor.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst.  Ze worden ingezet om wachtwoorden te onthouden, gebruikers te herkennen en bezoek te meten.

Cookies op www.stadshartlagezijde.nl
Ook de website van Stadshart Lage Zijde maakt gebruik van cookies. De website www.stadshartlagezijde.nl maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics die via een cookie op uw pc gegevens verzamelt over uw bezoek aan de website. De gemeente Alphen aan den Rijn verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens maar vertelt wat u doet op de website (welke pagina’s bezoekt u, welke zoektermen gebruikt u in de zoekmachine en welke browser gebruikt u, etc.). Met deze gegevens kan de gemeente de website aanpassen en verbeteren.